Sunday, January 22, 2017

Renungan Hari Minggu.

Bacaan 1: Yesaya 8:23b - 9:3
Mazmur: 27:1,4,13-14; R:1a
Bacaan 2: 1 Korintus 1:10 - 13,17
Bacaan Injil: Matius 4:12-17

Ketika mendengar bahawa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus mendengar, bahawa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah Ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, -bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang." Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: "Bertobatlah, sebab Kerajaan Surga sudah dekat!" Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.Korban yang diberikan Yesus kepada Gereja-Nya dan umat-Nya adalah korban sekali, dan bukan berkali-kali. Kita selalu ditanya, 'Mengapa orang Katolik meletakkan corpus di salib?'.Ini bukan untuk mengulang perngorbanan, tetapi untuk mengenangkan akan Tuhan kita. Setiap kali melihat Salib, semoga kita mengingat jasa Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita berkat penderitaan, wafat, dan kebangkitan-Nya.

Kristus datang bukan untuk membawa perpecahan meskipun ia mengalami peristiwa tragis dalam hidup sampai wafat-Nya. Sekarang kita menikmati buah penebusan-Nya. Semoga kita sedar untuk terus mewartakan dan menjalankan apa yang diajarkan-Nya. Berjuang menjadi perpanjangan tangan Tuhan setiap hari. Itulah ertinya iman kepada Yesus. Pertaubatan dari cara hidup yang lama dan penuh dosa adalah satu bentuk kesaksian yang nyata. Mulailah dari hari ini.

Ya Tuhan, bantulah aku menyampaikan khabar baik kepada keluarga dan teman-temanku. Semoga aku mulai dengan pertaubatanku yang mahu menjadi sahabat dan tanda kebaikan-Mu bagi mereka. Rahmat Roh Kudus memampukan aku untuk itu. Amen.
Cute Spinning Flower Black